Flygplatsinfo

Sala Flygklubb            Radiofrekvens: 123.350 SALA FLYGKLUBB

Undvik bullerkänsligt område nordväst om fältet

Ägare: Salaortens Flygklubb

Fältyta: Gräs 670 x 40 m, fältytan mjuk vår och höst

Höger varv bana 33

Verksamhet: Segelflyg, Hängflyg och Modellflyg

Läge: 5953.3 N 1638.5 E    2.5 NM    4 km SSE SALA

Höjd: 140 ft / 43 m

Radiofrekvens:  123.350 Sala FK
Västerås TWR: 130.600
Sweden CTL:   129.175

Hinder: mast nordost om fältet 420 ft GND

Belysning: -

Bränsle: -

Övrigt: låst vägbom

Kontakt: Anwar Jangali Tel: 073- 500 21 78
E-post: (anwar.jangali@gmail.com)

Sala FK:s E-post:
E-post:( salafk@gmail.com)