Flygplatsinfo


Radiofrekvens: 123.350 SALA FLYGKLUBB

Ägare: Salaortens Flygklubb

Fältyta: Gräs 670 x 40 m, fältytan mjuk vår och höst

Verksamhet: Ultralätt, Hängflyg och Modellflyg

Läge: 5953.3 N 1638.5 E    2.5 NM    4 km SSE SALA

Höjd: 140 ft / 43 m

Radiofrekvens:  123.350 Sala FK
Västerås TWR: 130.600
Sweden CTL:   129.175

Hinder: mast nordost om fältet 420 ft GND

Övrigt: låst vägbom

Kontakt: Armin Avdic 073-5453222 och Stefan Carlsson 070-6552985
E-post:( salafk@gmail.com)

Högervarv för stråk 34, Vänstervarv stråk 16
Bullerkänsliga områden markerat i rött.